مطالب گوپا

كشت ریه های مصنوعی كوچك جهت بررسی كروناویروس

كشت ریه های مصنوعی كوچك جهت بررسی كروناویروس

درمان كووید-19 و بیماری های تنفسی با كمك سلول های بنیادی پرورش یافته از سلول های بیمار

درمان كووید-19 و بیماری های تنفسی با كمك سلول های بنیادی پرورش یافته از سلول های بیمار

وزیر ارتباطات چهاردهمین سالگرد فعالیت ایرانسل را تبریك گفت

وزیر ارتباطات چهاردهمین سالگرد فعالیت ایرانسل را تبریك گفت
با احداث ۶۹۰ هزار ایستگاه؛

چین پیشتاز توسعه شبكه ۵G در جهان شد

چین پیشتاز توسعه شبكه ۵G در جهان شد
به طور اتفاقی ؛

یك عضو جدید در بدن انسان كشف شد

یك عضو جدید در بدن انسان كشف شد
یك مقام مسول دانشگاه آزاد خبر داد؛

تغییر ماهیت مراكز رشد تا چند سال آینده

تغییر ماهیت مراكز رشد تا چند سال آینده

تمدید دوركاری كارمندان آمازون ۶ماه دیگر

تمدید دوركاری كارمندان آمازون ۶ماه دیگر

مغز نوزادان در چند ماه اول قادر به پردازش احساسات نیست

مغز نوزادان در چند ماه اول قادر به پردازش احساسات نیست

مراسم اختتامیه ماموریت اكسپدیشن63 در ایستگاه فضایی بین المللی

مراسم اختتامیه ماموریت اكسپدیشن63 در ایستگاه فضایی بین المللی

نشانگرهای ژنتیكی كه به درمان بهتر سرطان پروستات كمك می كنند

نشانگرهای ژنتیكی كه به درمان بهتر سرطان پروستات كمك می كنند
گوپا

گوپا