مطالب گوپا

معاون وزارت بهداشت:

کشور ایران در تولید دانش رتبه نخست منطقه را دارد

کشور ایران در تولید دانش رتبه نخست منطقه را دارد

ارتباط مستقیم ماهواره های نظامی با لیزر

ارتباط مستقیم ماهواره های نظامی با لیزر
برای راستی آزمایی فناوری های مخابراتی؛

چین سه ماهواره ارتباطی آزمایشی را به مدار پایین زمین پرتاب کرد

چین سه ماهواره ارتباطی آزمایشی را به مدار پایین زمین پرتاب کرد
تهران بزرگ،

بهترین و بزرگترین موسسه حقوقی در کشور

بهترین و بزرگترین موسسه حقوقی در کشور
تولید صفحات خورشیدی با كیفیت؛

رکورد راندمان سلول های خورشیدی شکسته شد

رکورد راندمان سلول های خورشیدی شکسته شد
توسط ستاد اقتصاد دیجیتال منتشر شد؛

فراخوان توسعه پلت فرم مدیریت دیجیتال بحران در صنعت آب و برق

فراخوان توسعه پلت فرم مدیریت دیجیتال بحران در صنعت آب و برق

Passport psd template

Passport psd template
برای هدف گرفتن یك شی درحركت؛

چین موشک مافوق صوت بسیار دقیق می سازد

چین موشک مافوق صوت بسیار دقیق می سازد
ثبتا

بهترین موسسه حقوقی و مهاجرتی

بهترین موسسه حقوقی و مهاجرتی

قانون جدید بازنشر پست های ترامپ در شبکه اجتماعی تروث

قانون جدید بازنشر پست های ترامپ در شبکه اجتماعی تروث
گوپا

گوپا