آرشیو مطالب : شركت

تا سال ۲۰۲۲ صورت می گیرد؛

استارت اپ آمریكایی به دنبال پرتاب موشك با منجنیق

استارت اپ آمریكایی به دنبال پرتاب موشك با منجنیق

سامسونگ ۴۲ هزار پنل خورشیدی نصب می كند

سامسونگ ۴۲ هزار پنل خورشیدی نصب می كند

شاید اپل واچ 4 بدون دكمه فیزیكی باشد

شاید اپل واچ 4 بدون دكمه فیزیكی باشد
با هدف تجاری سازی فناوری؛

چهارمین نمایشگاه اقتصاد دانش بنیان برگزار می گردد

چهارمین نمایشگاه اقتصاد دانش بنیان برگزار می گردد

ساخت كامیون های برقی توسط دایملر

ساخت كامیون های برقی توسط دایملر
گوپا

گوپا