آرشیو مطالب : چاپگر

نمایندگی تعمیرات پرینتر ، اسكنر و سایر ماشین های اداری در تهران

نمایندگی تعمیرات پرینتر ، اسكنر و سایر ماشین های اداری در تهران
با استفاده از قرنیه های بیوسنتزی؛

دیگر نگران عمل پیوند قرنیه نباشید!

دیگر نگران عمل پیوند قرنیه نباشید!

تولید میكروسكوپ قابل نصب روی گوشی با چاپگر سه بعدی

تولید میكروسكوپ قابل نصب روی گوشی با چاپگر سه بعدی
محققان دانشگاه گلاسگو محقق كردند

تولید دارو با كمك چاپگر 3 بعدی

تولید دارو با كمك چاپگر 3 بعدی
گوپا

گوپا