مطالب گوپا


درمان درد مزمن با کمک یک اختراع نوین

درمان درد مزمن با کمک یک اختراع نوین

چاقی مفرط شما را راهی بیمارستان می کند

چاقی مفرط شما را راهی بیمارستان می کند

هدایای تشریفاتی نوین تندیس

هدایای تشریفاتی نوین تندیس

طراحی یک ساختمان خورشیدی خیره کننده در تایوان

طراحی یک ساختمان خورشیدی خیره کننده در تایوان

ابداع سیستم ناوبری مبتنی بر میدان مغناطیسی زمین

ابداع سیستم ناوبری مبتنی بر میدان مغناطیسی زمین

مریخ باستانی، اقیانوس داشته است

مریخ باستانی، اقیانوس داشته است

خرید آپارتمان در اندیشه تهران

خرید آپارتمان در اندیشه تهران

شواهدی از نخستین جراحی جمجمه در ۲۰۰۰ سال پیش!

شواهدی از نخستین جراحی جمجمه در ۲۰۰۰ سال پیش!

فعالیت غیرطبیعی سیستم ایمنی تا 8 ماه بعد از ابتلای طولانی به کووید-19

فعالیت غیرطبیعی سیستم ایمنی تا 8 ماه بعد از ابتلای طولانی به کووید-19

اولین پرتاب موفق چین در سال ۲۰۲۲

اولین پرتاب موفق چین در سال ۲۰۲۲
گوپا

گوپا