مطالب گوپا


انواع درب های لیزری و ویژگی آنها

انواع درب های لیزری و ویژگی آنها

تیان ون 1 مأموریت علمی خویش را تکمیل کرده است

تیان ون 1 مأموریت علمی خویش را تکمیل کرده است
با فناوری نانو؛

استخرهای پرورش ماهی از پوشش فوق آبگریز بهره مند می شوند

استخرهای پرورش ماهی از پوشش فوق آبگریز بهره مند می شوند

استخدام در فیسبوک تحت تاثیر رکود اقتصادی

استخدام در فیسبوک تحت تاثیر رکود اقتصادی

پرش در فضا راه جدید فضانوردان برای مقابله با پوکی استخوان!

پرش در فضا راه جدید فضانوردان برای مقابله با پوکی استخوان!

دیدن نقاط کور با تصویربرداری شبح وار

دیدن نقاط کور با تصویربرداری شبح وار
در آئین تكریم و معارفه مطرح شد؛

پژوهشگاه ها باید مأموریت های خویش را بپذیرند

پژوهشگاه ها باید مأموریت های خویش را بپذیرند

کشف عاملی که به متاستاز سرطان پانکراس منجر می شود

کشف عاملی که به متاستاز سرطان پانکراس منجر می شود
فصد خون سپهر؛

درمان غلظت خون بالا و لخته شدن خون

درمان غلظت خون بالا و لخته شدن خون
صندوق حمایت از پژوهشگران منتشر كرد؛

فراخوان طرح های فناورانه با محوریت راهداری و حمل و نقل جاده ای

فراخوان طرح های فناورانه با محوریت راهداری و حمل و نقل جاده ای
گوپا

گوپا