یافته محققان ایرانی و بین المللی؛

تأثیر مصرف 2 دارو در پیشگیری اولیه 50 درصدی از مرگ های قلبی عروقی

تأثیر مصرف 2 دارو در پیشگیری اولیه 50 درصدی از مرگ های قلبی عروقی

نتایج متاآنالیز سه مطالعه بزرگ کارآزمایی بالینی تأثیر مصرف ۲ دارو بر پیشگیری اولیه از حوادث عمده قلبی عروقی با همکاری پژوهشگران ایرانی و بین المللی در مجله لنست منتشر گردید.


به گزارش گوپا به نقل از پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، نتایج متاآنالیز سه مطالعه بزرگ کارآزمایی بالینی «تاثیر مصرف پلی پیل با یا بدون آسپرین، بر پیشگیری اولیه از حوادث عمده قلبی عروقی» با همکاری پژوهشگران ایرانی و بین المللی انجام و اخیرا در مجله «لنست» منتشر گردید. نتایج این مطالعه ضمن اثبات تأثیر چشم گیر این دارو در کاهش بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی و مغزی و مرگ های قلبی عروقی در افراد بدون سابقه این بیماری ها، بر فواید قابل توجه و موثر آسپرین ترکیب یافته در این دارو و جدی نبودن عوارض آن مهر تایید زد. یافته های این مطالعه تحت عنوان Fxed Dose Combination Therapies with and without Aspirin in Primary Prevention of Cardiovascular Disease که در ۲۹ آگوست ۲۰۲۱ انتشار یافته، حاکی از این است مصرف قرص ترکیبی پلی پیل با آسپرین باعث پیشگیری اولیه از حوادث قلبی عروقی در افراد بدون سابقه این بیماری ها، به میزان ۴۷ درصد، کاهش سکته قلبی ۵۳ درصد، کاهش سکته مغزی، ۵۱ درصد، کاهش عمل جراحی بای پس عروق قلب ۶۱ درصد و کاهش مرگ و میر قلبی عروقی به میزان ۴۹ درصد می شود. جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی شامل دو نوع اولیه (کسانی که حداقل یک عامل خطر از میان سن بالای ۵۰ سال، فشار خون بالا، کبد چرب، چربی خون بالا، دیابت، مصرف سیگار، چاقی و کم تحرکی دارند و خطر بروز بیماری های قلبی عروقی آنها در حد متوسط است اما هنوز به بیماری های قلبی عروقی و سکته های قلبی و مغزی مبتلا نشده اند) و پیشگیری ثانویه (افرادی که دارای دو یا چند عامل خطر هستند و سابقه بیماری های قلبی عروقی، تنگی رگ های کرونر قلب، سکته قلبی و یا مغزی دارند) است. انجام مطالعه متاآنالیز با همکاری پژوهشگران ایرانی و بین المللی از ۲۶ کشور جهان بر روی ۱۸ هزار شرکت کننده در ۱۳ کشور مطالعه حاضر که با همکاری پژوهشگران ایرانی و بین المللی از ۲۶ کشور جهان بر روی ۱۸ هزار شرکت کننده در ۱۳ کشور انجام شده، حاصل متاآنالیز سه مطالعه بزرگ کارآزمایی بالینی «تاثیر داروی ترکیبی پلی پیل، با یا بدون آسپرین، بر پیشگیری اولیه از حوادث قلبی عروقی» است. نخستین مطالعه تحت عنوان «پلی ایران» توسط پژوهشگران ایرانی به سرپرستی دکتر رضا ملک زاده، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام و نتایج آن در سال ۲۰۱۹ در مجله «لنست» منتشر گردید و دو مطالعه دیگر توسط محققان بین المللی به سرپرستی دکتر سلیم یوسف، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه مک مستر کانادا انجام و یافته های آن در مجله پزشکی نیوانگلند منتشر شد. هر سه مطالعه قبلی، حاکی از کاهش چشم گیر حوادث عمده قلبی عروقی (بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی و مغزی، مرگهای قلبی عروقی) با استفاده از راهبرد درمانی «پلی پیل با یا بدون آسپرین» بوده است. به قول ملک زاده، مجری اصلی مطالعه «پلی ایران» و نویسنده اصلی مطالعه متا آنالیز جدید، با وجود انجام سه مطالعه بزرگ و طولانی کارآزمایی بالینی «تاثیر پلی پیل بر پیشگیری اولیه از حوادث قلبی عروقی در افراد سالم» قبلی، اما، گنجاندن آسپرین (داروی ضد انعقاد خون) در داروی ترکیبی پلی پیل، مورد بحث برخی مطالعات و شماری از متخصصان قلب و عروق بوده که مصرف آسپرین را زیر سوال برده و نگرانی هایی از عوارض این دارو داشتند. وی ادامه داد: بر همین اساس، با همکاری تیم پژوهشی دکتر سلیم یوسف، «تاثیر داروی ترکیبی پلی پیل با آسپرین» را به صورت ویژه در متاآنالیز نتایج سه مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی ۱۸ هزار و ۱۶۲ مشارکت کننده که به مدت ۵ سال مورد پیگیری قرار گرفته بودند، مورد بررسی دقیق قرار دادیم تا با عرضه شواهد علمی قوی تر، به این دو پرسش مهم پاسخ قطعی تری دهیم که «آیا آسپرین هم باید بخشی از راهبرد درمانی جلوگیری از حوادث قلبی عروقی با داروی پلی پیل باشد و آیا همه افراد مصرف کننده قادر به تحمل رژیم درمانی پلی پیل با آسپرین هستند؟» استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد: در مطالعه متاآنالیز حاضر، همه ۱۸ هزار فرد شرکت کننده با میانگین سنی ۶۳ سال، فاقد سابقه حوادث عمده قلبی عروقی (بیماری قلبی عروقی، سکته قلبی و سکته مغزی) بودند. ۵۳ درصد افراد مورد مطالعه، دارای عامل خطر فشار خون بالا، ۱۶ درصد دارای دیابت و ۲۳ درصد دارای سابقه مصرف سیگار بودند. وی رژیم درمانی اصلی هدف این متاآنالیز جهت بررسی تأثیر آن در جلوگیری از حوادث قلبی عروقی را قرص ترکیبی پلی پیل شامل دو داروی کاهش دهنده فشار خون، یک استاتین، یک آسپرین/ بدون آسپرین) معرفی نمود و اظهار داشت: افراد مورد مطالعه به سه گروه مداخله تقسیم شدند: «پلی پیل بدون آسپرین»، «پلی پیل با آسپرین» و گروه کنترل (گروه دارونما که هیچ دارویی دریافت نکرده و افراد تحت مراقبت اولیه مثل اندازه گیری فشار خون و آموزش سبک زندگی) قرار داشتند. نویسنده اصلی مطالعه حاضر در تشریح نتایج آن اظهار داشت: یافته های حاصل از مداخله با رژیم درمانی «پلی پیل با آسپرین» که هدف اصلی بررسی ما بود، نشان داد که مصرف پلی پیل با آسپرین باعث پیشگیری اولیه از حوادث قلبی عروقی به میزان ۴۷ درصد، کاهش سکته قلبی ۵۳ درصد، کاهش سکته مغزی، ۵۱ درصد، کاهش عمل جراحی بای پس عروق قلب ۶۱ درصد و کاهش مرگ و میر قلبی عروقی به میزان ۴۹ درصد می شود. ارائه قوی ترین شواهد علمی درباره بی خطر بودن آسپرین در داروی ترکیبی «پلی پیل» استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: نتایج مطالعه با عرضه قوی ترین شواهد علمی اثبات کرد که رژیم درمانی «پلی پیل با آسپرین» علاوه بر مزایای فوق العاده در جلوگیری از حوادث عمده قلبی عروقی، به خوبی در مصرف کنندگان تحمل می شود و از طرفی دیگر، آسپرین، فاقد عوارض جدی برای مصرف کنندگان بوده و هیچ تفاوت معناداری از نظر عوارض «آسپرین» در داروی ترکیبی پیلی پیل (خونریزی دستگاه گوارش، زخم معده، سکته مغزی ناشی از مصرف آسپرین و... ) در مقایسه با گروه «پلی پیل بدون آسپرین» مشاهده نشد. به قول ملک زاده نویسنده اصلی این مطالعه، مزایای استفاده از رژیم درمانی پلی پیل با آسپرین، با افزایش طول مصرف، افزایش می یابد. مجری مطالعه جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی در ایران، اضافه کرد: نتایج بررسی جدید همینطور حاکیست رژیم درمانی «پلی پیل فقط با داروهای کاهنده فشار خون و چربی خون، بدون آسپرین»، حوادث اولیه قلبی عروقی را ۳۲ درصد، سکته های قلبی را ۴۱ درصد، سکته مغزی را ۳۸ درصد، عمل جراحی بای پس عروق قلب را ۴۵ درصد و مرگ و میر قلبی عروقی را تا ۲۷ درصد در مقایسه با گروه کنترل که هیچ ترکیب دارویی پلی پیل – با یا بدون آسپرین- دریافت نکردند، می کاهد. مزایای بیشتر «پلی پیل و آسپرین» برای افراد مسن همینطور به قول دکتر روشندل، از نویسندگان مطالعه حاضر، تأثیر رژیم درمانی «پلی پیل با ترکیب آسپرین» در جلوگیری از حوادث اولیه قلبی عروقی و سکته های قلبی و مغزی که برای همه سنین مختلف جمعیت مورد مطالعه، قابل توجه بوده، در سنین بالاتر، مزایای بیشتری به همراه داشته و خطر حوادث قلبی عروقی را به میزان بیشتری می کاهد. نویسنده اول مطالعه «پلی ایران» اضافه کرد: بیشترین مزیت مصرف « پلی پیل با یا بدون آسپرین»، برای جمعیت هایی با خطر متوسط یا شدید حوادث عمده قلبی عروقی است. روشندل اظهار داشت: اثرات رژیم درمانی «پلی پیل با آسپرین» در جلوگیری از حوادث قلبی عروقی برای افراد با «سطوح مختلف چربی خون، فشار خون و سایر عوامل خطر » و هم « با یا بدون عوامل خطر حوادث قلبی عروقی» یکسان است. دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان تصریح کرد: مطالعه جدید ما نشان داد بیشترین مزیت رژیم درمانی «پلی پیل همراه با آسپرین» در میان حوادث عمده قلبی عروقی به ترتیب در ارتباط با عمل جراحی بای پس عروق قلب ۶۱ درصد، سکته قلبی ۵۳ درصد، سکته مغزی ۵۱ درصد بوده و در میان گروه های سنی، بیشترین مزیت برای افراد ۶۰ سال و بالاتر مشاهده شده است.


منبع:

1400/06/08
10:02:44
5.0 / 5
216
تگهای خبر: دانشگاه , دستگاه , شركت , علم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵
گوپا